Bokhuset er et kulturelt fellesskap i Stavanger som eies av Stiftelsen Psykopp og Hertervig Forlag.
Våre leietakere er KÅKÅ kverulantkatedralen og Frisk Forlag. og Velmont Film


Placeholder
Placeholder
Placeholder

Placeholder

Placeholder

Forlag som er tilstede med sine utgivelser i Bokhuset


Placeholder
Placeholder

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder